Grasland verbetering

• Grondbewerking o.a. walkantfrezen, grasland frezen, schijveneggen,
   smaragd, ploegen met vorenpakker, diepploegen, vaste tandcultivator,
   woeler 3-poot 
• Kilveren, egaliseren van het land
• Spitten (snel spitter) 
• Sleuvenfrezen (15 cm breed, max 60 cm diep)
• Drainagespuiten
• Kalk strooien
• Graszaad/graan zaaien
Wiedeg + Doorzaaien 6m. breed (met Vredo-Dubbele
   Schijven-Systeem, Packringrol
, zaaddosering vanuit
   tractorcabine instelbaar)

• Klepelen (3 m. breed)
• klaver zaaien in bestaand grasland
Kunstmest strooien, weegsysteem en GPS gestuurd
   (op de kilo nauwkeurig)

 
 

Mestverwerking

• Verpompen van drijfmest
• Transporteren van drijfmest
Sleepslang 12m. breed, GPS gestuurd, sectie afsluiting
   en dubbele schijven, ook te gebruiken na de eerste snee

• Mest injecteren (gras- en bouwland)
• Breedstrooier (vaste mest en compost)
• Kraan + mixer (voor put en silo)
• Mesthandel

 
 

Grasoogst

• Triple maaien, en/of triple maaien op wiers
• Schudden (10.20m) / wiersen (14m.) 
• Gras hakselen (toevoeging mogelijk: pioneer en/of melasse)
• Opraap- snijwagens (toevoeging mogelijk: pioneer en/of melasse)
• Ronde balen + wikkelen in 1 werkgang
• Hooi/stro persen (kleine pakken en ronde balen)
• Balen halen en vervoeren

 

 

 

 

 

 

 

Grasdrogerij

Wij kunnen ook grasdrogen bij onze grasdrogerij in Oosterwolde

• Grasdrogen in brok 

- 25 kg. Zakken
- Bigbags
- Los gestort
- In de bulk

• Grasdrogen in vierkante pakken

Tevens handel in stro gesneden/gehakseld, gras in balen of brok
Kijk voor meer informatie op www.grasdroger.nl

 
 

Maïsoogst 

• Voorbereiden zaaibed
• Maïs zaaien
• Onkruidbestrijding
• Rijenfrees (met of zonder kunstmest)
• Maïs hakselen: hakselen met master cracker

(hele pit wordt fijn gemalen)
• Groenbemester zaaien met smaragd

 
 

Slootonderhoud 

• Klepelen/maaien
• Maaikorven
• Bodemfrezen
• Uitbaggeren